Voorstellen

Nicole Hage

Kun je jezelf kort voorstellen?
"Mijn naam is Nicole Hage, ik ben getrouwd met Ernst en moeder van twee tieners. Ik woon in Huizen. Nadat ik in 1996 mijn studie Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente heb afgerond, ben ik zestien jaar in het bedrijfsleven werkzaam geweest als onder andere productiemanager, projectmanager en veranderingsmanager. In 2006 heb ik 'Bewustzijn in Bedrijf' opgericht. In eerste instantie deed in projecten en begeleidde ik veranderingen in het bedrijfsleven. Sinds ik in 2012 het boek Gedachte-Kracht schreef en uitgaf, is dit de focus van mijn werk geworden."

Wat kenmerkt jou?
"Ik ben onderzoekend, nieuwsgierig en ik ben steeds op zoek naar hoe ik inzichten kan toepassen. Ik wil graag ontdekken hoe 'de wereld' werkt. Ik ben gefascineerd door ogenschijnlijk onverklaarbare fenomenen, zoals bijvoorbeeld de perfectie van piramides en buitengewone vermogens van mensen. Mijn insteek daarbij is: Als er iets onbegrijpelijks gebeurt, dan moet er een verklaring voor zijn, ook al is de verklaring nog niet bekend. Om die reden genoot ik op school dan ook van vakken als scheikunde, biologie en natuurkunde, omdat deze vakken mij inzicht gaven in wonderlijke verschijnselen."

Kun je iets vertellen over hoe je eigen ontwikkelingen je gevormd hebben?
"Mijn studie Technische Bedrijfskunde heeft me geleerd om logisch en vanuit verschillende invalshoeken naar situaties te kijken. Ik maakte daar ook kennis met psychologie, sociologie en marketing. Dat zorgde ervoor dat mijn interesse gewekt werd, in hoe de menselijke geest werkt.
Tijdens mijn werk als manager bij Friesland Campina volgde ik mijn eerste trainingen over persoonlijke ontwikkeling. Ik leerde voor het eerst dat mijn gedachten invloed hebben op hoe ik de wereld ervaar. In eerste instantie gebruikte ik deze kennis vooral om effectiever te worden in mijn werk.
In 2001 volgde ik een training, waarbij ik leerde om belemmerende overtuigingen los te laten. Als gevolg daarvan ervaarde ik een innerlijk rust die ik nog niet kende, in combinatie met een focus op mijn persoonlijke doelen.
Dit was een omslagpunt waarbij ik op zoek ging naar verdieping en naar het hoe en waarom van dit voor mij nieuwe fenomeen. Ik verslond boeken over persoonlijke ontwikkeling en spirituele groei en volgde trainingen zoals persoonlijke leiderschapstrainingen bij 'De Baak', School for the Work (van Byron Katie), Geweldloze Communicatie en een vier-jarige opleiding bij Mens & Intuïtie.
In 2012 leidden deze inzichten, kennis en ervaringen tot het schrijven van het kinderboek 'Gedachte-Kracht'. Hiermee schreef ik het boek dat ik zelf heel graag als acht-jarig meisje had willen lezen.
Met dit boek wil ik aan alle kinderen die daar interesse in hebben laten zien dat er een paar heel eenvoudig te begrijpen principes zijn, waarmee je zelf vorm kunt geven aan je leven."